Aspiracje obecnego pokolenia i nasza wspólna wizja przyszłości.

To dokładnie dziś tworzymy razem przyszłość.

Zasoby naturalne wykorzystywane przez człowieka nie są bez ograniczeń, zatem chęć pozostawienia kolejnym pokoleniom czystego środowiska jest zarówno naszą misją, jak i obowiązkiem. Chcemy przez pryzmat naszych ekologicznych działań i zrównoważonych procesów doskonalić i chronić to, co najważniejsze. Wierzymy, że nasz mały wkład będzie dużym sukcesem w przyszłości.

Jako odpowiedzialna organizacja przestrzegamy wymogów prawnych, racjonalnie wykorzystujemy to, czym natura nas obdarzyła, ale przede wszystkim doskonalimy to, co już funkcjonuje prawidłowo, wdrażając kolejne innowacyjne rozwiązania.

Dla natury liczą się suche fakty

Z roku na rok optymalizujemy nasze procesy produkcyjne, w taki sposób by zwracać szczególną uwagę na oszczędność wody i energii elektrycznej. Udoskonalając nasze działania, nieustannie inwestujemy dodatkowe środki w coraz to nowsze technologie. Do ostatnio podjętych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju możemy zaliczyć:

Własna instalacja fotowoltaiczna

redukcja emisji CO2 o 41 162 kg/rok

Całkowita wymiana oświetlenia zew.

redukcja emisji CO2 o 5 762 kg/rok

Usprawnienie rekuperacji ciepła

redukcja emisji CO2 o 170 576 kg/rok

Aż 32,69% wykorzystanej energii pochodziło z odnawialnych źródeł

w naszym zakładzie w Kaliszu (w 2020 roku)

2000 W mniej mocy oświetlenia

redukcja emisji CO2 o 7 432 kg/rok

Aż 85% wszystkich źródeł światła w technologii LED

dzięki systematycznemu planowi wymiany

Codzienne działania przekładają się na efekty

Co jeszcze praktykujemy?

Myśląc o zrównoważonym rozwoju nie możemy zapominać o wpływie na otaczające nas środowisko, dlatego spoglądamy bardzo szeroko na różne zagadnienia szukając rozwiązań dających synergię pomiędzy potrzebami produkcyjnymi, a zrównoważonym rozwojem przedsiębiorstwa.

 

Do tej pory w obu naszych zakładach produkcyjnych wdrożyliśmy szereg dobrych praktyk. To nie koniec naszych działań proekologicznych, przygotowaliśmy kolejny plan zrównoważonego rozwoju na lata 2022-2024.

 

Ambitnie w przyszłość

TIME LINE PLANÓW 2021-2022 i dalej

Chcesz wiedzieć więcej? Pobierz dodatkowe materiały