Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej na wynalazek dotyczący innowacyjnego sposobu wytwarzania zdrowych przekąsek z naturalnych produktów

Informujemy, iż PAULA Ingredients Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa realizuje Projekt pn. „Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej na wynalazek dotyczący innowacyjnego sposobu wytwarzania zdrowych przekąsek z naturalnych produktów”.

Celem projektu jest uzyskanie ochrony patentowej dla wynalazku dokonanego przez Wnioskodawcę, na rynkach zagranicznych: USA, Kanada w trybie procedury krajowej; Chiny, Korea Południowa, Arabia Saudyjska, Japonia w ramach procedury PCT; w krajach europejskich (40 krajów) w ramach procedury europejskiej.

Ostatecznym celem projektu jest uzyskanie patentów międzynarodowych (patent europejski oraz wywodzących się z niego patentów w krajach europejskich, patentów w procedurze PCT na rynkach Chin, Japonii, Arabii Saudyjskiej i Korei Południowej; patentu w procedurze krajowej w USA i w Kanadzie), dotyczących zastrzeżenia innowacyjnego sposobu produkcji chipsów serowych z posypką smakową, stanowiących zdrowe, bazujące na naturalnych produktach przekąski, będące alternatywą dla smażonych i pieczonych chipsów ziemniaczanych, produkowanych z dodatkiem sztucznych substancji. Wnioskodawca podejmuje się projektu w celu objęcia ochroną patentową wynalazku, dokonanego przez dwóch wspólników spółki.

Całkowita wartość projektu: 1 127 440,00 zł

Wartość wydatków kwalifikowanych: 948 500,00 zł

Wartość dofinansowania (wkład Funduszy Europejskich) : 474 250,00 zł