Informacja o projekcie

Promocja marki PAULA INGREDIENTS na rynkach zagranicznych

Firma PAULA INGREDIENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt „Promocja marki PAULA INGREDIENTS na rynkach zagranicznych”.

 

Projekt dotyczy realizacji działań promocyjnych w celu promowania marki produktowej PAULA Ingredients. Zaplanowane działania promocyjne mają na celu wzmocnienie potencjału eksportowego wnioskodawcy na wybranych zagranicznych rynkach docelowych, na których zaplanowano ich realizację, tj. na terenie całej Unii Europejskiej oraz w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Japonii.

W ramach projektu firma zrealizuje następujące działania promocyjne:

 • udział w charakterze wystawcy w 7 targach właściwych dla sektora gospodarki, w który wpisuje się projekt tj. Sektora spożywczego, na których zostanie zrealizowane stoisko narodowe:
 1. SIAL PARIS (Francja) 2024;
 2. FOODEX JAPAN, Tokio (Japonia) 2025;
 3. ANUGA, Kolonia (Niemcy) 2025;
 4. GULFOOD, Dubaj (ZEA) 2026;
 5. SIAL PARIS (Francja) 2026;
 6. ANUGA Kolonia (Niemcy) 2027;
 7. ANUGA, Kolonia (Niemcy) 2029;
 • kampania promocyjna związana z udziałem w wydarzeniach targowych (jako wystawca), w ramach której zaplanowano działania marketingowe, odbywające się w elektronicznych mediach masowych.

Poprzez długofalową realizację działań promocyjnych wnioskodawca zamierza znacząco zwiększyć międzynarodową rozpoznawalność swojej marki produktowej, a w efekcie – zwiększyć udział promowanych produktów w rynku. Dywersyfikacja źródeł przychodów, sprzedaż na rynki Europy, Azji i ZEA przełoży się na zwiększenie przychodów z eksportu, ograniczenie ryzyka związanego ze spadkiem przychodów przy czasowych problemach pojedynczych rynków, wzrost rentowności.

Najważniejsze rezultaty planowane do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu:

 • Liczba kontraktów handlowych zagranicznych: 6 szt.
 • Przychody ze sprzedaży poza terytorium RP produktów będących przedmiotem projektu: 1.200.000,00 PLN.

#FunduszeUE          #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu: 774 238,79 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 373 150,33 zł